Bedwantsen kunnen zich overal, zelfs in de kleinste gaten en kieren, verstoppen. Het is daardoor voor mensen onmogelijk om ze te vinden. Om precies uit te vinden waar de bedwantsen zich verstoppen heb je de neus van een speurhond bedwantsen nodig. Een dergelijke opgeleide hond kan precies ruiken waar de bedwantsen zich verstoppen, en ook de eitjes en de bedwantsennimfen (net geboren bedwantsen) vinden. Een speurhond geeft dit aan zijn geleider aan die vervolgens kan vertellen in welke vertrekken de bedwantsen wel en niet zitten. Nu hoef je alleen die ruimtes te bestrijden die daadwerkelijk met bedwantsen zijn besmet.